Kjøpsvilkår

Revidert 23.november 2021

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for kjøp av varer over Internett. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.


Partene
Selgerer Råel Kolonial AS (heretter Meny Tolvsrød Catering), Valløveien 31, 3151 Tolvsrød, Org nr 986 356 983
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Priser

Alle våre priser er inkl mva. Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betaling:
Kjøper kan velge mellom ulike betalingsmetoder på menytolvsrod.no. Kjøper kan betale med visa, mastercard eller vipps.

Når ordren kommer inn og selger bekrefter ordre, gjennomføres betalingen. Cateringordre kategoriseres som tilvirkningskjøp, og betaling gjøres da forskuddsvis. 

Levering og henting:
Kjøper kan velge mellom levering eller henting.

Meny Tolvsrød Catering leverer i Tønsberg og omegn. Henting gjøres på Meny Tolvsrød, Valløveien 31, 3151 Tolvsrød

Avbestillingsfrister:

Avbestillinger kan gjøres frem til 4 hverdager før levering kostnadsfritt.
Avbestillinger som gjøres mellom 4 og 2 hverdager før levering krediteres 50%.

Avbestillinger under 24 timer er ikke mulig. 

Klage/reklamasjoner:
Dersom man ønsker å klage på produkter levert fra Meny Tolvsrød Catering, skal det gjøres umiddelbart ved levering eller senest 3 timer etter levering. Henvendelser kan gjøres på telefon 33 41 41 63 i vår åpningstid 08 – 22 eller pr epost ellen.berg.andersen@menytolvsrod.no . En epost med tidsmerking vil bli ansett som en henvendelse i tide.

FORCE MAJEURE:
Meny Tolvsrød Catering kan ikke bære ansvar for forhold som ikke er eller kunne vært kontrollert på forhånd. Det kan ikke stilles erstatningskrav eller påberopes rabattering som følge av uforutsette hendelser og eventuelle problemer som måtte oppstå og forhindre produksjon, levering og lignende.
Situasjoner som kan oppstå er f.eks trafikkrelaterte problemer, strømbrudd ved utomhus anlegg, tyveri av eiendom og lignende.